PARK SOLANKOWY W INOWROCŁAWIU
24 czerwca 2015
ALEJKI PIESZE HANSEGRAND CHOPIN W ŻELAZOWEJ WOLI
26 października 2015

BUDOWA MUZEUM LOTNICTWA W KRAKOWIE Z HANSEGRAND® SKALNY

Wykonawcą robót jest BUDOSTAL-2 SA.

Strona internetowa Krakowa – www.krakow.pl