PRZEKROJE

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI PRODUKTAMI

ALEJKA Z OBRZEŻAMI GRANITOWYMI

ALEJKA Z HANSEGRAND ROBUST Z OBRZEŻAMI

ALEJKA Z OBRZEŻAMI BETONOWYMI

TOR DO GRY W BOULE

ALEJKA BEZ OBRZEŻY

Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń.
Grunt rodzimy należy oczyścić z GLINY.