PRZEKROJE

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI PRODUKTAMI

Alejka z obrzeżami granitowymi

Alejka z hansegrand robust z Obrzeżami

Alejka z obrzeżami betonowymi

Tor do gry w boule

Alejka bez obrzeży

Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń.
Grunt rodzimy należy oczyścić z GLINY.