PRZEKROJE

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI PRODUKTAMI

ALEJKA Z OBRZEŻAMI GRANITOWYMI

ALEJKA Z HANSEGRAND ROBUST Z OBRZEŻAMI

ALEJKA Z OBRZEŻAMI BETONOWYMI

TOR DO GRY W BOULE

ALEJKA BEZ OBRZEŻY

Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń.
Grunt rodzimy należy oczyścić z GLINY.

Firma HanseGrand istnieje od 2002r. Zajmuje się produkcją wodoprzepu- szczalnych nawierzchni mineralnych… [więcej]

Kontakt

+48 607 15 15 77

Tel: 91 / 450 02 73
Fax: 91 / 450 02 72

© 2018 All rights reserved