HANSEMINERAL

MINERALNA WARTSTWA WIERZCHNIA HANSEGRAND® NA SZLAKI KOMUNIKACYJNE

OPIS PRODUKTU

HanseMineral® stosowany jest jako warstwa dynamiczna między warstwą nośną a nawierzchnią wykonaną z HanseGrand®.
Nawierzchnia HanseGrand® oraz warstwa dynamiczna HanseMineral® produkowane są we Wrocławiu.
HanseMineral® znacznie zwiększa długoletnią obciążalność ścieżek związanych wodą. Ponadto zamyka lukę w stopniowaniu ziarnistości od warstwy nośnej do warstwy nawierzchniowej.
HanseMineral® nadaje się zwłaszcza do ponownego profilowania rozjechanych ścieżek.
HanseMineral® – warstwa dynamiczna według normy DIN 18035

HANSEMINERAL® – WARSTWA DYNAMICZNA WEDŁUG NORMY DIN 18035

SKŁADNIKI

HanseMineral® jest naturalnym materiałem budowlanym składającym się z wielu wysokiej jakości surowców: kamień naturalny różnej frakcji, łupki wysokogórskie oraz spoiwo grysowe.
HanseMineral® jest całkowicie przyjazny dla środowiska naturalnego i znajduje się pod stałą kontrolą jakości.

WŁAŚCIWOŚCI

HanseMineral® jest stabilny pod kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w obróbce. Posiada wysoką wytrzymałość na ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem wody.

DANE TECHNICZNE

HanseMineral® spełnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie wielkości ziaren 0–8 lub 0–16 mm.
Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI

HanseMineral® stosuje się w warstwie o grubości 5–6 cm i następnie dynamicznie zagęszcza. Optymalny spadek warstwy wynosi 2–3 %.
Kontrolę zewnętrzną zapewnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 70-311 Szczecin, Aleja Piastów 50.

Firma HanseGrand istnieje od 2002r. Zajmuje się produkcją wodoprzepu- szczalnych nawierzchni mineralnych… [więcej]

Kontakt

+48 607 15 15 77

Tel: 91 / 450 02 73
Fax: 91 / 450 02 72

© 2018 All rights reserved