JAK BUDOWAĆ

JAK BUDOWAĆ Z HANSEGRAND® I HANSEMINERAL®

UKŁADANIE NAWIERZCHNI HANSEGRAND® W PARKU W ŻARACH.

UKŁADANIE NAWIERZCHNI HANSEGRAND® W PARKU W ŻARACH.

UKŁADANIE NAWIERZCHNI HANSEGRAND® W PARKU W ŻARACH.

Pochylenie podłużne (the gradient) drogi z nawierzchnią HanseGrand, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego (cross fall). Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

UKŁADANIE NAWIERZCHNI HANSEGRAND® W PARKU W ŻARACH.

WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA ŚCIEŻEK SPACEROWYCH Z HANSEGRAND® I HANSEMINERAL®

Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń.

Materiały HanseMineral® i HanseGrand® dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

Warstwa pośrednia z materiału HanseMineral® wymaga ubicia dynamicznego.

Warstwa wierzchnia z materiału HanseGrand® ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabiać oraz ponownie ubić nawierzchnię.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

Nawierzchni z materiału HanseGrand® nie można wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

Firma HanseGrand istnieje od 2002r. Zajmuje się produkcją wodoprzepu- szczalnych nawierzchni mineralnych… [więcej]

Kontakt

+48 607 15 15 77

Tel: 91 / 450 02 73
Fax: 91 / 450 02 72

© 2018 All rights reserved