HANSEGRAND® ROBUST

MINERALNA WARTSTWA WIERZCHNIA HANSEGRAND® NA SZLAKI KOMUNIKACYJNE

OPIS PRODUKTU

Na podstawie pozytywnych doświadczeń z warstwami na drogi HanseGrand® opracowano wraz z użytkownikami nawierzchnię o właściwościach HanseGrand®, jednakże nadającą się do jeżdżenia samochodami osobowymi, ciężarowymi i traktorami. Ta linia produktu nosi nazwę HanseGrand® Robust (mocny, wytrzymały).

SKŁADNIKI

HanseGrand Robust jest materiałem budowlanym składającym się z wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. HanseGrand Robust jest nawierzchnią biologicznie czynną i całkowicie przyjazną dla środowiska naturalnego.

WŁAŚCIWOŚCI

HanseGrand® Robust jest stabilny pod kątem ziarnistości, bardzo odporny na ścinanie, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w obróbce. Dzięki niewielkiemu udziałowi bardzo drobnych frakcji HanseGrand® Robust osiąga dobrą przepuszczalność wody i powoduje minimalne powstawanie kurzu

DANE TECHNICZNE

HanseGrand® Robust ma ziarnistość 0–11 mm, ciężar wbudowania: 2,00 t/m3. Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI

HanseGrand® Robust wbudowywany jest w warstwie o grubości 4 cm (80 kg/m2) na podbudowie z tłucznia.

Firma HanseGrand istnieje od 2002r. Zajmuje się produkcją wodoprzepu- szczalnych nawierzchni mineralnych… [więcej]

Kontakt

+48 607 15 15 77

Tel: 91 / 450 02 73
Fax: 91 / 450 02 72

© 2018 All rights reserved