MURY OBRONNE STAREGO MIASTA W WARSZAWIE

Gdańsk – Ogród Japoński.

Materiał – HanseGrand Royal.