ALEJKI PIESZE HANSEGRAND CHOPIN W ŻELAZOWEJ WOLI

W Żelazowej Woli, zostały wykonane zgodnie z przyjętym standardem alejki piesze

Materiał: HanseGrand Royal